Kamu Denetçiliği Kurumu Gerçek Kişiler İçin Şikayet Başvuru Formu

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM'ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş olup,29.03.2013 tarihi itibari ile şikayet başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Elektronik Başvuru FormuFaks veya E Posta Başvuru Formu

Elektronik Başvuru FormuBasvuru Formu.pdfBasvuru Formu.doc