Yağlıdere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2012 yılı faaliyetleri

1-Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında; 2011 yılında desteğe müracaat eden 5359 çiftçiye, 2012 yılı Mart ayı içerisinde toplam 9.880.231,95 TL. teşvik primi ödenmiştir.

2-Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteği kapsamında; 2011 yılında desteklemeye müracaat eden 5400 çiftçiye, 2012 yılı Mart ayı içerisinde 587.514,31 TL. teşvik primi ödenmiştir.

3-Organik Tarım Desteklemesi Kapsamında; İlçemizde Organik Kivi Yetiştirme Projesi geçiş süreci 3. yılında olan ve desteğe müracaat eden 29 çiftçiye, 1.443,00 TL. teşvik primi ödenmiştir.

4-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi Kapsamında; 28 adet Makine Ekipman için 28 üreticiye hibe ödemesi olarak 36.600 TL. ödeme yapılmıştır.Bu kapsamda; 18 adet pulverizatör, 9 adet el traktörü, 1 adet süt sağım makinesi olmak üzere toplam 28 adet makine-ekipman çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.


5-Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi kapsamında; 2011 yılında desteklemeye müracaat eden 35 küçükbaş hayvan yetiştiricisine, 3.415 baş anaç koyun için, 2012 yılı içerisinde 51.225,00 TL teşvik primi ödenmiştir.

6-Aktif Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında; 2011 yılında desteklemeye müracaat eden arıcılarımıza 2.397 arılı kovan için, 2012 yılında 16.779 TL. teşvik primi ödenmiştir.2012 yılı arılı kovan desteği müracaatları alınmış ve müracaat eden 29 arıcıya ise 2.535 arılı kovan için 20.280 TL. hak ediş hazırlanmıştır.Destekleme ödemesi 2013 yılında gerçekleştirilecektir.
[galeri:25]

7-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ürün ve Yavru Balık Desteklemeleri kapsamında; 2011 yılında ürün desteklemesine müracaat eden 2 alabalık tesisine sattıkları 8.000 kg alabalık için 5.200 TL., yavru desteklemesine müracaat eden 4 alabalık tesisine satın aldıkları ve yetiştirdikleri 80.000 adet yavru alabalık için 4.800 TL. olmak üzere toplamda 10.000 TL. su ürünleri desteklemesi 2012 yılı içerisinde ödenmiştir.

8-Anaç Sığır Desteklemesi kapsamında; 2011 yılında desteğe müracaat eden 2 yetiştiricimize 10 baş anaç sığır için 2.744,50 TL. teşvik primi 2012 yılı içerisinde ödenmiştir.

9-Halk Elinde Küçükbaş Islah Projesi kapsamında; 6 çiftçimize 2012 yılı içerisinde 930 baş koyun, 965 baş kuzu için 54.920 TL. teşvik primi ödenmiştir.

10-Brucella Rev-1 Aşı Desteklemesi kapsamında; 35 koyun üreticimize brucella aşısı ile aşılattıkları 981 baş kuzu için 3.924 TL. teşvik primi ödenmiştir.

11-Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteklemeleri kapsamında; Brucella hastalığı sebebiyle imha edilen 2 koyuna yerel kıymet takdiri yapılarak 855 TL. destekleme ödemesi yapılmıştır.

12-2012 yılı içerisinde tüm bu tarım ve hayvancılık destekleme kalemlerinden toplam 10.646.236,76 TL destekleme ödemesi çiftçilerimize nakdi olarak ödenmiştir.

13-Yıl boyu yürütülen Şap Aşılama çalışmaları kapsamında; 2.861 büyükbaş, 2.832 küçükbaş olmak üzere toplam 5.693 baş hayvan şap hastalığına karşı aşılanmıştır.


14-Yanıkara hastalığına karşı 1.167 büyükbaş hayvan koruyucu aşı ile aşılanmıştır.

15-Koyun ve Keçilerin Aşılanması ve Küpelenmesi Projesi kapsamında; yıl içerisinde 2.031 baş koyun veba(ppr) hastalığına karşı aşılanmış, 2.031 baş koyun küpelenerek kayıt altına alınmıştır.

16-Brucella Hastalığıyla mücadele projesi kapsamında; 1.237 küçükbaş hayvan koruyucu olarak göz damlası formülasyonlu aşı ile hastalığa karşı aşılanmıştır.

[galeri:30]

17-Kuduz hastalığının kontrolü projesi kapsamında; 214 kedi-köpek kuduz hastalığına karşı aşılanmış ve aynı zamanda aşılanan kedi-köpeklere Kist Hidatik hastalığıyla mücadele için antiparaziter ilaç uygulaması yapılmıştır.

[galeri:36]

18-Kuduz Şüpheli Temas vakaları kapsamında; 52 köpek-kedi müşahade altına alınarak kuduz hastalığı yönünden takibi yapılmıştır.

19-Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı yapılan kene ilaçlamasında; yıl boyu yürütülen 3 ayrı uygulamada toplamda 15.150 büyükbaş, 18.349 küçükbaş hayvan hastalığa karşı koruyucu olarak ilaçlanmıştır.

[galeri:34]

20-Bakanlığımız tarafından yürütülen şap hastalığı serosurvey programı kapsamında; Tuğlacık Köyünde 31 büyükbaş, 32 küçükbaş hayvandan alınan kan serumu numuneleri tahlil edilmek üzere Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir.
[galeri:30]

21-Hayvan Sevkleri: Yıl içerisinde 405 büyükbaş, 1.601 küçükbaş ve 715 arılı kovan Veteriner Sağlık Raporu tanzim edilerek ilçe dışına sevk edilmiştir.

[galeri:32]

22-Büyükbaş hayvanları kayıt altına alma çalışmaları kapsamında; İl Müdürlüğümüz ile Veteriner Hekimleri Odası arasında yapılan protokol gereği, İlçemizde küpeleme faaliyetlerini yürüten serbest veteriner hekimce, 4693 büyükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır.

[galeri:31]

23-Hayvan Sağlık Taraması:Yıl içerisinde 4.820 büyükbaş, 9.264 küçükbaş, 280 kedi-köpek ve 60 arılı kovan olmak üzere toplam 13.884 hayvan sağlık taramasından geçirilmiştir.

[galeri:37]

24-İlçemizde suni tohumlama hizmetlerini yürüten serbest veteriner hekim tarafından yıl boyunca 148 büyükbaş hayvana suni tohumlama uygulaması yapılmıştır.

25-Gıda Denetimi: Gıda üretim,toplu tüketim ve gıda satış yerlerine yönelik denetimlere yıl boyunca devam edilerek, 88 işyerinin kontrol ve denetimi yapılmıştır.Yapılan Denetimler yeni faaliyete geçen Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine işlenmiştir.
[galeri:29]

26-ALO 174 Gıda İhbar Hattı: Yıl boyunca ALO 174'e yapılan 1 adet ihbar ile ilgili İlçe Müdürlüğümüz Denetim ekibince gerekli kontrol ve inceleme yerinde yapılmıştır.

27-İdari Para Cezası Uygulaması: 5996 sayılı Kanunun 36/e maddesine istinaden 3 hayvancılık işletmesine 593'er TL'den toplamda 1779 TL. idari para cezası uygulanmıştır.

28-Yaban domuzu ile mücadele çalışmaları kapsamında; 250 adet domuz av mermisi dağıtılmıştır.

29-İlçemizde faaliyet gösteren 2 adet Zirai İlaç Bayisine yıl boyunca 2 denetim gerçekleştirilmiştir.[galeri:47]

30-İlçemiz Pazar yerinde fidan satışı yapanlara yönelik toplam 4 denetim gerçekleştirilmiştir.

[galeri:44]

31-Yıl boyunca İlçemiz Köy ve Mahallelerinde 24 adet çiftçi toplantısı düzenlenmiş olup, bu toplantılarda 293 çiftçimiz eğitilmiştir.

[galeri:28][galeri:27][galeri:40]

32-Yıl boyunca 135 çiftçi ziyareti gerçekleştirilmiştir.

[galeri:26] [galeri:42]

33-Patates Siğili Serosurveyi çerçevesinde; İlçemiz Güllüce ve Akpınar köylerinde 155 dekar patates ekili alanın, 40 dekarında survey çalışmaları yürütülmüş, patates siğili hastalığına rastlanılmamıştır.

[galeri:43]

34-Fındıkta Dalkıran Zararlısı Mücadelesi: 71.670 dekar fındık alanının 5000 dekarında zararlıya karşı mekaniki mücadele yürütülmüştür.

35-Mısır Kurdu Zararlısı Mücadelesi: 2850 dekar mısır ekili alanın 300 dekarında zararlıya karşı mekaniki mücadele yürütülmüştür.

36-Fındık Bahçesi Yabancı Ot Mücadelesi: 3186,8 dekar alanda yabancı ota yönelik kimyasal mücadele çiftçilerimiz vasıtasıyla yürütülmüştür.

37-Fındık Kurdu Mücadelesi:6964,41 dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır.

38-Patates Mildiyösü Mücadelesi: 500 dekar alanın 204,57 dekarında kimyasal mücadele yapılmıştır.

39-Patates Böceği Mücadelesi: 500 dekar alanın 285 dekarında kimyasal mücadele yapılmıştır.

40-Bakanlığımızca her yıl düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Proje ve Bilgi Yarışması kapsamında; İlçemizde İlçe Finali düzenlenmiştir.Yarışmaya Ahallı, Oruçbey, Ömerli, Akdarı köy ve mahallelerinden 4 kadın yarışmacı katılmıştır. Yarışmayı Ömerli Köyünden Nuray ÖZBAY 200 puanla birinci tamamlayarak ilçemizi il finalinde temsil etmeye hak kazanmıştır. Yarışma sonunda birinciye dizüstü bilgisayar, diğer yarışmacılara ise mansiyon ödülleri verilmiştir. (24 Şubat 2012)

[galeri:33]

41-Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında; Valilik İl Özel İdaresi finansmanıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce tedarik edilen; 162 elma, 67 hurma, 66 karayemiş, 39 üzüm fidanı İlçe Müdürlüğümüzce çiftçilerimize dağıtılmıştır. (27 Nisan 2012)

[galeri:39]

42-Kivi Yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi kapsamında; Valilik İl Özel İdaresi finansmanıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce tedarik edilen; 1059 adet kivi T direği 44 çiftçimize Kaymakamlığımız öncülüğünde İlçe Müdürlüğümüzce düzenlenen törenle çiftçilerimize dağıtılmıştır. (17 Temmuz 2012)

[galeri:35]

43-Bakanlığımız tarafından uygulanan Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Kapsamında; İlçe Müdürlüğümüzün katkılarıyla yürütülmekte olan ve üç yıl sürecek olan Organik Kivi Yetiştirme projesinde 35 kivi üreticimizin 67 dekar kivi bahçesinin sertifikasyonu ve bahçelere ait toprak ve yaprak numunelerinin analizleri yapılmış ve 2012 yılı organik gübre ihtiyaçlarını karşılamak üzere 35 üreticimize 30 ton organik gübre dağıtımı yapılmıştır.

[galeri:41]

44-Sağlıklı ve kaliteli süt üretimi konusunda kadın çiftçilere uygulama pratiği kazandırılması ve bilinç düzeyinin artırılmasını amaçlayan Sütlerde Sağım Hijyeni ve Kalitenin İyileştirilmesi Projesi kapsamında; Üçtepe, Çağlayan, Tuğlacık, Tekke, Hisarcık, Gültepe, Yeşilpınar ve Sınır Köy ve Mahallelerinde yürütülen projede kadın çiftçilere sağım ve ahır hijyeni, sütün muhafazası ve işlenmesi hususlarında İlçe Müdürlüğümüzce uygulamalı eğitimler verilmiştir.Eğitimlerde, Valiliğimiz İl Özel İdaresi finansmanıyla tedarik edilen, ineklerde mastitis(meme iltihabı) tanısında kullanılan California Mastitis Testi(CMT) strip kağıtları, kuru dönemde kullanılacak meme içi antibiyotik tüpleri ve sağım hijyeninde kullanılan yeterli miktarda antiseptik ilaç kullanılmıştır.Bu eğitimlere katılan kadın çiftçilerimize yönelik, Kaymakamlığımız öncülüğünde İlçe Müdürlüğümüzce İlçemiz Üçtepe Beldesinde Proje Sonlandırma Etkinliği ve En Kaliteli Süt Yarışması Programı düzenlenmiştir.Bu kapsamda; kadın çiftçilerimize 2 adet çift sağım başlıklı tekerlekli süt sağım makinesi, 2 adet yayık makinesi, 20 adet süt güğümü ve 111 adet ölçekli süt kovası hediye olarak dağıtılmıştır.

[galeri:45]