Giresun Deftardarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden
Ağaçlandırma ve Özel Orman Fidanlığı Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı

Ayrıntılı Döküman için Tıklayınız